BADANIA ANKIETOWE

Badania ankietowe

•         Ankieta na potrzeby opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Klimontów

•         Ankieta na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju dla Gminy Klimontów