Zespół roboczy ds. strategii

Zespół roboczy ds. strategii

W celu zorganizowania pracy nad WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM GMINY KLIMONTÓW oraz STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY KLIMONTÓW NA LATA 2014 – 2020 powołane zostały zespoły robocze.

Osoby zainteresowane pracą w tych zespołach ( przedstawicieli organizacji, radnych, przedstawicieli poszczególnych sołectw, młodzież itp.) zapraszamy do zgłoszenia swojej kandydatury do zespołu roboczego. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poniższego Formularza. 

 

         Formularz zgłoszeniowy 

 

 

Zgłoszone osoby:

GRUPA NGO                                                                  

1. Magdalena Figacz-Zielińska..                                  

2.  Halina Hakamaki                                                     

3. Mirosław Kwapiński.                                               

4. Sylwia Burczyńska                                                   

5. Piotr Lipiec                                                               

 

GRUPA AP

1. Piotr Lipiński

2. Adam Przybylski

3. Alicja Krycia

4. Elżbieta Mazur

5. Sylwia Nowak- Czerwińska