Zwołanie sesji na wniosek radnych

Zwołanie sesji na wniosek radnych

Określenie „sesji nadzwyczajnej” nie jest określeniem ustawowym. „Sesja nadzwyczajna” jest terminem potocznym, powszechnie akceptowalną nazwą sesji zwoływanej przez przewodniczącego rady w określonym przez ustawę trybie, którego podstawowym elementem jest wniosek o jej zwołanie.

Określenie „sesji nadzwyczajnej” nie jest określeniem ustawowym. „Sesja nadzwyczajna” jest terminem potocznym, powszechnie akceptowalną nazwą sesji zwoływanej przez przewodniczącego rady w określonym przez ustawę trybie, którego podstawowym elementem jest wniosek o jej zwołanie. Dlatego prawidłowo sporządzony wniosek o zwołanie sesji nie powinien brzmieć „wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej”, lecz „wniosek o zwołanie sesji w trybie art. …. ustawy samorządowej, odpowiedniej dla danej jednostki samorządu terytorialnego [j.s.t.].

Czytaj więcej: Zwołanie sesji na wniosek radnych

Udostępnianie informacji publicznej - doświadczenia Fundacji

Zazwyczaj dotyczy to sytuacji gdy obywatel wnioskuje o przekazanie ważnej dla niego informacji publicznej. Śledząc media czy orzecznictwo sadów administracyjnych „różnie to z tym bywa”.

A co się dzieje gdy sytuacja jest odwrotna: obywatel lub organizacja publiczna wnioskuje do samorządu o zamieszczenie informacji o charakterze publicznym np. na stronach internetowych gminy. Prześledźmy jedną z takich sytuacji.

Czytaj więcej: Udostępnianie informacji publicznej - doświadczenia Fundacji

Trudności z protokołami sesji rady gminy

OPIS PROBLEMU: Dotyczy zatwierdzania protokołów po zakończeniu sesji rady gminy, ich udostępniania i możliwości wprowadzania korekt przez radnych – uczestników posiedzenia rady gminy.

Czytaj więcej: Trudności z protokołami sesji rady gminy