Nadzwyczajne sesje rady gminy i powiatu

Nadzwyczajne sesje rady gminy i powiatu

O zwołaniu sesji rady jej przewodniczący powinien powiadomić pisemnie każdego z radnych, na co najmniej siedem dni przed terminem sesji. Wyjątek stanowi przeprowadzenie sesji nadzwyczajnej, która powinna odbyć się w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku o jej przeprowadzenie.

Czytaj więcej: Nadzwyczajne sesje rady gminy i powiatu

Decydujmy razem – zbudujmy razem strategię

Nowa Dęba to niespełna 20 tys. gmina województwa podkarpackiego. Dotychczas, jeżeli ktoś w ogóle o niej słyszał, była znana głównie z poligonu wojskowego. Miasto Nowa Dęba, które niedawno obchodziło 50 rocznicę nadania praw miejskich, powstało dzięki fabryce – Zakłady Metalowe Dezamet – w ramach planów Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

Czytaj więcej: Decydujmy razem – zbudujmy razem strategię

Partycypacja w Barlinku

Partycypacja w Barlinku

Gmina Barlinek, w ramach realizacji projektu „Decydujmy razem”, postawiła na przedsiębiorczość. Powołany został Zespół Partycypacyjny, który opracował Program Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Barlinek na lata 2012-2020. Przygotowując dokument zwrócono szczególną uwagę na kwestie bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych. 

Czytaj więcej: Partycypacja w Barlinku

Organizacje pozarządowe – czy mają prawo współdecydować o kształcie prawa lokalnego

Organizacje pozarządowe – czy mają prawo współdecydować o kształcie prawa lokalnego?

Przeprowadzanie konsultacji społecznych – jednej z podstawowych form włączania obywateli do procesu prawotwórczego – jest obowiązkowe w odniesieniu do niektórych rodzajów aktów prawnych.

Czytaj więcej: Organizacje pozarządowe – czy mają prawo współdecydować o kształcie prawa lokalnego

PLANOWANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO TO DOBRE MIEJSCE DO PLANOWANA WSPÓŁPRACY

Wprowadzenie:

Jednym kluczowych elementów Programu Integracji Społecznej był proces aktualizacji Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (GSRPS), który rozpoczął się wiosną 2008 r. i trwał praktycznie cały rok (dla każdej gminy ok. 5-7 miesięcy). W kilku gminach proces tworzenia GSRPS umożliwił opracowanie pierwszej w historii samorządu strategii społecznej dla danej gminy. Wszystkie dokumenty strategiczne powstawały w trakcie warsztatów, w sposób partycypacyjny – z udziałem reprezentantów społeczności lokalnej: przedstawicieli samorządu gminnego, lokalnego biznesu, parafii, miejscowych instytucji, organizacji pozarządowych, liderów lokalnych.

Część warsztatów prowadzona była przez zewnętrznych moderatorów Centrum Aktywności Lokalnej (CAL), a część przez konsultantów regionalnych. W każdym z warsztatów uczestniczyło 15-35 osób.

Czytaj więcej: PLANOWANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO TO DOBRE MIEJSCE DO PLANOWANA WSPÓŁPRACY