Skąd mamy i na co wydajemy Twoje pieniądze...

"Skąd mamy i na co wydajemy Twoje pieniądze" to tytuł broszury Gminy Zaleszany, która w przystępny sposób prezentuje dochody i wydatki budżetu Gminy Zaleszany. Broszura jest nie dla radnych, księgowych, Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale dla mieszkańców.

Gratulujemy pomysłu i mamy nadzieję, ze zwykły „śmiertelnik” więcej będzie wiedział na co władza wydaje pieniądze podatnika.

Opr.

Stanisław Baska

INFORMATOR BUDŻETOWY GMINY ZALESZANY NA ROK 2013.pdf

W Stalowej Woli studenci mają lepiej.

Pomoc materialna dla studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

Czytaj więcej: W Stalowej Woli studenci mają lepiej.

Obywatelski Monitoring Sportu rozpoczęty!

W jeden z wrześniowych weekendów w Konstancinie pod Warszawą spotkało się 18 osób z całej Polski, które zdecydowały się sprawdzić, jak w ich gminie wydawane są publiczne pieniądze na sport i wziąć udział w Obywatelskim Monitoringu Sportu (OMS) organizowanym przez SLLGO.

Czytaj więcej: Obywatelski Monitoring Sportu rozpoczęty!

Udostępnianie informacji publicznej - doświadczenia Fundacji

Zazwyczaj dotyczy to sytuacji gdy obywatel wnioskuje o przekazanie ważnej dla niego informacji publicznej. Śledząc media czy orzecznictwo sadów administracyjnych „różnie to z tym bywa”.

Czytaj więcej: Udostępnianie informacji publicznej - doświadczenia Fundacji

WSPÓLNE DOBRO – CZYLI JAK „KOBIETY Z ŻELAZA” RATUJĄ LIKWIDOWANĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

WSPÓLNE DOBRO – CZYLI JAK „KOBIETY Z ŻELAZA” RATUJĄ LIKWIDOWANĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

WPROWADZENIE:

Zazwyczaj mówiąc „wspólnota” myślimy wspólnota gmina, czasem mamy na myśli wspólnotę wiejska. Tak naprawdę żyjemy w wielu różnych wspólnotach: rodzinnej, parafialnej, szkolnej czy wspomnianej wcześniej wiejskiej czy gminnej, etc. Wspólnota to dobre określenie na małą społeczność ludzi, którzy postanawiają coś zrobić razem lub są postawieni przed koniecznością wspólnych działań. Często wspólnota zaczyna się od doraźnych, okazjonalnych działań realizowanych często przez grupę ludzi niezwiązanych ze sobą formalnie. Działają bo coś chcą zrobić. Działają bo dostrzegają „wspólne dobro”. Czasem „to coś” wyzwala społeczną energię i powoduje chęć szerszych działań i to co jest nieformalne (okazjonalne, spontaniczne) doprowadzić do sformalizowania, tak aby aktywność stała się trwała, powtarzalna. Taka sytuacja zaistniała w Zaleziance, gmina Łączna powiat skarżyski, gdzie grupa kobiet aktywnych, dla obrony szkoły podstawowej w kilka tygodniu, w lutym 2011 r. utworzyło Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Zalezianka”.

Czytaj więcej: WSPÓLNE DOBRO – CZYLI JAK „KOBIETY Z ŻELAZA” RATUJĄ LIKWIDOWANĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ