Regulaminy Festiwalu Miasto Młodych Artysów 2014

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem Festiwalu oraz regulaminami scen:

Harmonogram

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KARTA INFORMACYJNA

REGULAMIN - SCENA MUZYCZNA 

REGULAMIN - SCENA LITERACKA

REGULAMIN - SCENA TANECZNA

REGULAMIN - SCENA TEATRALNA 

REGULAMIN - SCENA FOTOGRAFICZNA

REGULAMIN - SCENA FILMOWA

REGULAMIN - SCENA PLASTYCZNA