Informacje o VII edycji PSP

Szanowni Państwo, 

Z prawdziwą przyjemnością pragnę Państwa poinformować, że 21 marca została ogłoszona XII edycja Programu Stypendiów Pomostowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych w II segmencie partnerami Programu i fundatorami stypendiów, obok Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Narodowego Banku Polskiego, jest Fundacja Wspomagania Wsi oraz koalicja pozarządowych organizacji lokalnych, w tym Fundacja FFL SMK.

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, podobnie jak w latach ubiegłych zamierza przystąpić do tego ogólnokrajowego Programu. Pragnę nadmienić, iż dzięki współpracy z lokalnymi grupami sponsorskimi z naszego regionu mamy już ponad 100 stypendystów.

Zapraszam zainteresowane środowiska do przystąpienia do naszego Partnerstwa „Młodzi gniewni…” w ramach którego działamy jako Lokalna Organizacja Stypendialna Programu Stypendiów Pomostowych.

Z poważaniem 

Stanisław Baska 
Prezes Fundacji FFL SMK

UMOWA Z LOKALNĄ GRUPĄ SPONSORSKĄ - PROJEKT