"Stypendium kontynuacyjne" otrzymuje...

Stypendium finansowane jest w ramach wsparcia jakie zostało udzielone FFL SMK przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, z Programu "Agrafka Agory".

Raport sporządzony po obradach Komisji Stypendialnej działającej przy FFL SMK do pobrania poniżej.

Wynik - DECYZJA NR 02/09/2014

GRATULUJEMY