Idea Klubu Wolontariusza

Kategoria: Idea Klubu Wolontariusza
Opublikowano: środa, 08, lipiec 2015 09:07
Odsłony: 891

 

Klub Wolontariusza FFL SMK zwany dalej Klubem zrzesza osoby i formacje, które dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w pracę i animację społeczną, szczególnie na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji Fundusz Lokalny SMK zwanej dalej Fundacją.