Fundatorzy

Fundacja została ustanowiona przez:

Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej Wolni od Uzależnień

1. Lucjan Idec

2. Sylwester Idec

3. Magdalenę Marię Pruś

4. Tomasza Wincentego Prusia

5. Ryszarda Włodzimierza Nowocienia

6. Beatę Renatę Kaczmarzyk

7. Genowefę Samołyk

8. Roberta Rafała Bąka

9. Damiana Łukasza Zakrzewskiego

10. Piotra Pawła Pastułę

11. Witolda, Stanisława Stefaniaka

12. Damiana Laskowskiego

13. Marcina Flisa

14. Stanisława Bernarda Baskę