Młodzi Gniewni nadal w działaniu!

 

Do tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie, PAFW realizowanego przez ARFwP i Fundację Fundusz Lokalny SMK przystąpiło aż osiemnaście organizacji. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, iż cztery spośród aplikujących to laureaci, albo wręcz partnerzy projektu Młodzi Gniewni Dla Nas Pewni. ...

Sebastian Jesioł Jesiołowski, nowodębski muzyk jest jednym z laureatów MG. Wraz ze swoją grupą przyjaciół, jak sam mówi, mają na koncie już dwie uzyskane i wykorzystane dotacje z Wygraj w tysiąca.  Jaki widać Jesioł nie spoczął na laurach, a w zaplanowanych działaniach, w ramach programu Działaj Lokalnie, ma stworzenie filmu promującego swój region, w którym zamierza przedstawić m.in.  sposoby spędzania wolnego czasu, sport wyczynowy, ciekawych ludzi i ich różnorodne pasje i talenty jak np.: grupy taneczne, militarne czy bractwo rycerskie. Autor projektu, poprzez te działania, chce dać szansę mieszkańcom wpłynięcia na wizerunek miasta, oraz wniesienie do filmu pozytywnej postawy nacechowanej patriotyzmem i chęcią do życia. 

Równie ambitnymi planami wykazali się radni sołectwa Chłopska Wola (którzy dzięki dotacji z programu ?Młodzi gniewni?? wybudowali boisko do siatkówki plażowej dla mieszkańców). Laureaci DL postanowili stworzyć turniej sołecki, otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy Pysznica. Projekt przewiduje organizacje rozgrywek młodzieżowych m.in. w siatkówkę plażową, gry i zabawy dla dzieci a także wspólne ognisko i festyn. Poprzez zabawę, radni chcą promować aktywne spędzanie wolnego czasu, wzmacnianie więzi rodzinnych czy poprawę atrakcyjności swojej miejscowości. Równie dynamicznie działają partnerzy projektu Młodzi Gniewni. Prym wiedzie Młodzieżowa Rada Miasta Baranów Sandomierski, z której do tegorocznej edycji DL wpłynęły aż dwa wnioski (dotyczący zagospodarowania przestrzeni wspólnej we wsi Ślęzaki i utworzenia świetlicy integracyjnej dla mieszkańców Suchorzowa) czy Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie z planami utworzenia ogródka przy szkole, jako miejsca nauki i wypoczynku dla mieszkańców. 

Młodzi Gniewni Dla Nas Pewni to dosłownie PEWNA forma lokowania naszej energii. Jak niejednokrotnie podkreślał sekretarz Gminy Zaleszany i jednocześnie gminny koordynator projektu MG - Sebastian Nabrzeski, program stwarza sprzyjające warunki dla aktywności młodzieży. Promuje wolontariat, upowszechnia dobre praktyki lokalnych organizacji wypracowywane w programach PAFW czy wdraża rozwiązania umożliwiające większą aktywność i samorealizację młodzieży. Doświadczenie pokazuje, że projekt ?Młodzi Gniewni dla Nas Pewni? to nie tylko jednorazowa ?akcja?. Program o tyle okazał się mobilizujący, że laureaci postanowili działać dalej, i to działać w imię rozwiązywania lokalnych problemów i pobudzania nowych aspiracji w swoich małych społecznościach. Pozostaje nam tylko mocno trzymać kciuki i wierzyć, że to jeszcze nie wszystko na co ich stać.

Opracował
Krzysztof Kukiełka