Fundacja Wspomagania Wsi - warsztaty

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza nabór na warsztaty organizowane w III kwartale 2012 r.

Wśród proponowanych tematów są:

Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw. Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania i realizacji projektów oraz umiejętności przygotowywania wniosków o dotacje oraz prowadzenia współpracy w ramach partnerstw.

Komunikacja w społeczności lokalnej podnosząca wiedzę i umiejętności uczestników w przełamywaniu barier utrudniających skuteczną komunikację, w oparciu o zasady zapewniające poszanowanie interesów wszystkich zainteresowanych stron.

Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową. Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prawidłowego zarządzania swoimi organizacjami w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i rachunkowe.

Więcej informacji o warsztatach na stronie Fundacji Wspomagania Wsi w zakładce Warsztaty i Szkolenia.