AKTUALNOŚCI

ASOS

Międzypokoleniowe Kluby Aktywności (MKA) to nowa aktywność Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Obejmuje pomoc w tworzeniu klubów aktywności dla seniorów, w działania których angażują się młodzi wolontariusze oraz lokalne (partnerzy) organizacje i instytucje: stowarzyszenia, ośrodki kultury, biblioteki. W 2014 r. na utworzenie 4 klubów Fundacja otrzymała dotację z rządowego Programu ASOS, wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.