AKTUALNOŚCI

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Fundacja jest jednym z 4 operatorów projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”. W ramach dotacji MPiPS uda nam się w latach 2014 – 2016 przyznać min. 300 dotacji w kwocie max. 5000 tys. złotych na realizację lokalnych inicjatyw grup nieformalnych i młodych organizacji