Kapitał Ludzki

Fundacja otrzymała dwie dotacje z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Priorytet 5) na rozwój współpracy z Gminą Klimontów i Baranów Sandomierski. Tematem działań jest „Konsultacje społeczne w gminie ….”