Zarząd

11 grudnia 2014 r. w Kępie Zaleszańskim odbyło się V Posiedzenie Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Wśród podjętych uchwał m.in. dokonano wyboru nowych władz Fundacji, a mianowicie:

Zarząd II Kadencji stanowią:

Damian Zakrzewski,

Tomasz Pruś,

Sylwester Idec,

Robert Bąk (wiceprezes),

Stanisław Baska (prezes).

Stanisław Baska, ur. 1966, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, trener, moderator warsztatów i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego, rynku pracy,  inicjatyw młodzieżowych i społecznych. 

Członek organizacji młodzieżowych i stowarzyszeń rozwoju lokalnego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: planowanie i zarządzanie projektem, planowanie strategiczne, rynek pracy, komunikacja i partycypacja społeczna, partnerstwa lokalne, aktywizacja społeczności lokalnych i młodzieży.

W dotychczasowe doświadczenie zawodowe to: ponad 50 opracowanych projektów i wniosków aplikacyjnych, koordynacja ponad 20 projektów finansowanych ze środków krajowych, programów Unii Europejskiej i programów amerykańskich, koordynowanie prac nad 20 strategiami gmin, powiatów i regionów, publikacje z zakresu planowania i zarządzania projektem, komunikacji i partycypacji społecznej, podręczników dla osób bezrobotnych. 

Realizował porjekty i szkolenia dla takich programów i instytucji jak: ACDI / VOCA Warszawa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Ambasada Kanady w Polsce, Ambasada USA w Polsce, Departament Pracy USA, Fundacja FAPA, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Karpacka, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundusz SAPARD, Lando’Laeks, Local Government Partnership Program, Ministerstwo Rozwoju Międzynarodowego Wlk Brytanii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PFDiM, P-AFW, Program Młodzież UE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Phare (woj. Podkarpackie, małopolskie, lubelskie, lubuskie), Phare Acces, Phare Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego, Phare CBC Współpraca Przygraniczna, EFS (SPO RZL, PO KL), EFOiGR (Program Leader +), Bank Swiatowy (Konsultant Regionalny Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich), (FIO, ASOS. 

Aktualnie, od 2001 r. szef firmy szkoleniowej i doradczej Grupa Doradcza BAS, prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK, radny Gminy Samborzec, koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie przy FFL SMK. Więcej informacji: www.stachbas.pl

 Robert Bąk - pracuje, jako pedagog szkolny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie. W roku 2002 ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ekspert ministerialny EFS POKL w obszarze oceny wniosków. Członek zarządu Stowarzyszenia Horyzont, członek Stowarzyszenia Ostoja, PZW oraz PZŁ. Koordynował i administrował ponad 20-stoma projektami finansowanymi  z źródeł zagranicznych pomocowych i krajowych. Autor i współautor 14-stu publikacji oraz 2 albumów fotograficznych.  Organizator ponad 40- stu form wypoczynku dzieci i młodzieży (spływy kajakowe rzekami północnej Polski, obozy wędrowne, wycieczki rowerowe, wyjazdy zagraniczne, kolonie), w których udział wzięło ponad 4 tys. uczestników.

 Tomasz Pruś - Absolwent Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania na wydziale Administracyjno-Informatycznym o specjalności Systemy i sieci Komputerowe, studia podyplomowe na wydziale Informatyki Stosowanej o specjalności Inżynieria Komputerowa i Multimedialna. Pracuje jako Starszy specjalista ds. Informatyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim oraz w firmie HLG Sp. Z.o.o. jako koordynator ds. rozwoju sieci.  W 2005 roku rozpoczął informatyzację gminy poprzez pilotażowy projekt budowy  nadajników HOT-SPOT w Gminie następnie w 2009r pozyskał dofinansowanie na budowę kompleksowej ?Gminnej Sieci Komputerowej? na obszarze całej gminy w ramach projektu ponad 200 rodzin otrzymało darmowy dostęp do Internetu i sprzęt komputerowy, ponadto w centrach miejscowości uruchomiono HOT-SPOTy. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uznała ten projekt za jeden z najlepiej przeprowadzonych w kraju i wytypowała go do reprezentowania polski na międzynarodowych targach informatycznych CeBIT 2013 w Hanowerze.  Od kilku lat pozyskuje środki z funduszy europejskich między innymi projekt budowy kompleksowej sieć światłowodowej (FTTH) na obszarze gmin Nowa Dęba, Majdan Królewski, Baranów Sandomierski. Ponadto wiele wniosków RPO WP, PROW, POIG.  W 2010r Lider rejonu Baranów Sandomierski w akcji Szlachetna Paczka. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie Sandomierskim, Prezes Zarzadu Stowarzyszenia Arkadia.

Damian Zakrzewski - z wykształcenia nauczyciel historii, studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i rozliczanie projektów finansowanych przez UE. Obecnie kieruje pracami biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu projektów rozwoju społecznego, finansowanych ze środków: PROW na lata 2007-2013, PO FIO, PPWOW/Programu Integracji Społecznej,  Działaj Lokalnie Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Dyplom z Marzeń Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości. Realizator wielu projektów dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Bojanów Edukacja i Rozwój, Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Gwoźdźcu, Stowarzyszenia Kobiet Przedsiębiorczych z Lasek, Stowarzyszenia Rozwoju Społeczności Lokalnej Nadzieja oraz Lokalnej Grupy Działania.
 

  Witold Stefaniak - na co dzień właściciel specjalistycznego gospodarstwa ogrodniczo - warzywnego. Społecznie: sołtys sołectwa Wielogóra (gm. Samborzec) - sprawujący tę funkcje już po raz czwarty, radny powiatu sandomierskiego - członek zarządu powiatu, wiceprezes lokalnego stowarzyszenia hipoterapeutycznego, koordynator i realizator projektów i usług społecznych. Z mile wspominanych doświadczeń pozostanie remont pomieszczeń po budynku byłej zlewni mleka - aktualnie świetlicą środowiskowa tętniąca rożnymi społecznościowymi działaniami, koordynator "dobrej praktyki" Programu Integracji Społecznej - zorganizował Koło Kobiet skupiające liderki trzech miejscowości gminy Samborzec, koła skupiającego poza 40 paniami 30 panów. Aktualnie inicjator i zarządzający projektem Grupy Producenckiej "Złoty Sad" skupiającej 25 sandomierskich sadowników. Wspominając początki aktywności wraca do małej dotacji (2 tys. PLN) z Programu "Działaj Lokalnie" przyznanej z sandomierskiego ośrodka DL.