KONKURS - Dziennikarze w akcji!

Dziennikarze – w akcji! Lokalne media obywatelskie Konkurs dla profesjonalnych mediów lokalnych Funduszu Mediów we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii

Redakcje mediów lokalnych mają potencjał stwarzania nowych modeli komunikacyjnych i współtworzenia lokalnej wspólnoty, w której liczy się partnerstwo, swoboda wyrażania potrzeb i opinii, świadomość „dobra wspólnego“  i skuteczne mechanizmy perswazji i presji na władze lokalne. Konkurs „Dziennikarze – w akcji! Lokalne media obywatelskie” ma zachęcić profesjonalne media lokalne, by – we współpracy ze społecznikami - użyły narzędzi dziennikarskich do zainicjowania takiej właśnie debaty wokół „dobra wspólnego“, a następnie towarzyszyły wynikającej z niej aktywności obywatelskiej. Wyjście zza biurka (czy raczej zza laptopa) ma posłużyć nie tylko temu, by zebrać „materiał“ czy dotrzeć do „źródeł“, ale także temu, by przymierzyć się – razem z odbiorcami przekazu – do rozwiązania społecznego problemu, który zostanie zdefiniowany w takiej debacie lub w innym trybie. 

Konkurs  organizowany jest przez Fundację Towarzystwa Dziennikarskiego „FUNDUSZ MEDIÓW“ oraz Akademię Rozwoju Filantropii w ramach programu „Działaj lokalnie“. Ma na celu wspieranie profesjonalnych redakcji mediów lokalnych w roli społecznych liderów poprzez finansowe wsparcie wartościowych inicjatyw zgodnych z zasadami opisanego wyżej dziennikarstwa obywatelskiego. Łączna pula grantów wynosi 13 tys. zł. 

KTO, CO, JAK?

Redakcje mediów lokalnych wraz z  ośrodkiem „Działaj lokalnie“ składają wniosek o dofinansowanie projektu dziennikarstwa obywatelskiego. 

Proponują nowatorskie formy łączenia pracy dziennikarskiej ze stymulowaniem aktywności obywatelskiej. Opisują podział zadań między dziennikarzy i społeczników z „Działaj lokalnie“. 

Wypowiedź dziennikarska może przybrać formę artykułu lub cyklu artykułów (w prasie lub w internecie), filmu, programu radiowego czy telewizyjnego, wystawy fotograficznej itp. Działaniom i publikacjom towarzyszy komunikacja w internecie (fora, głosowania, sondy, akcje mailowe). 

Publikacja materiału dziennikarskiego splata się z animacją  działań społecznych: organizowaniem zebrań i debat, zamawianiem ekspertyz, wywieraniem presji na władze poprzez obecność na posiedzeniu rady itd. Tematyka jest uzależniona od lokalnych potrzeb/problemów. Może dotyczyć interesu mieszkańców jednej ulicy ( „Ulica Lipowa bez lip?“), konkretnej placówki  publicznej („Gimnazjum nr 5 - szkoła przetrwania“), czy problemu całej gminy („Nasi bezrobotni na wieki wieków?“).  

Jury złożone z uznanych dziennikarzy przyzna cztery mini-granty w wysokości 2-5 tys. zł na realizację działania. 

Przedstawiciele nagrodzonych redakcji zostaną zaproszeni na wrześniową galę Akademii Rozwoju Filantropii, podczas której będą mieli okazję opowiedzieć o swojej działalności. 

KALENDARZ

Ogłoszenie konkursu: kwiecień 2015

Rozstrzygnięcie konkursu: sierpień 2015

Uroczyste ogłoszenie wyników: wrzesień 2015 

Realizacja projektów: do końca grudnia 2015