Międzypokoleniowe Kluby Aktywności – czyli sposób Fundacji Fundusz Lokalny SMK na integrację społeczną osób starszych

Kategoria: ASOS
Opublikowano: wtorek, 27, styczeń 2015 10:31
Odsłony: 1286

eMKA Miedzypokoleniowe kluby aktywnosci
Fundacja Fundusz Lokalny SMK 30.12.2014 r. zakończyła realizację projektu społecznego pn. Międzypokoleniowe Kluby Aktywności. Zakończenie w formie Senioriady na Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu przyniósł wiele wzruszeń jakie się wyzwoliły po ponad półrocznej współpracy w ramach 4 klubów MKA. Pomysł inicjatywy został sfinansowany z otrzymanej dotacji z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej wramach Rzadowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014 - 2020. Łaczna wielkość wsparcia finansowego i osobowego wyniosła ponad 100 tyś. PLN, zaś jego realizacja obyła się w okresie maj-grudzień 2014.

eMKA1Projekt powoływał i wdrożył interaktywny program zajęć na rzecz seniorów w miejscowościach: Jastkowice (gm. Pysznica), Koprzywnica (gm. Koprzywnica), Gorzyce (gm. Gorzyce) oraz Suchorzów (gm. Baranów Sandomierski). Łacznie wsparciem zostało objętych ponad 60-ciu seniorów z w/w miejscowości. Do działań na rzecz seniorów właczono ponad 20-stu młodych wolontariuszy. Wsparciem dla działań Klubów było również 8 animatorów - liderów społecznych z poszczególnych sołectw.

Powołane Kluby Seniora realizowały zajęcia z zakresu: rękodzieła, artystycznego (bibułkarstwo, gipsiarstwo, origami, filcowanie, bukieciarstwo, dekorowanie ozdobne, itp.) oraz zajęcia kulinarne. Dodatkowo uczestnicy projektu wzięli udział w akcjach nasadzania drzew i oznaczania dzikich wysypisk śmieci, zakończonych wspólnymi ogniskami. W ramach projektu rozwiązano również problem tzw. e-wykluczenia wśród seniorów. Szkolenia komputerowe oraz z obsługi sprzętu komunikacyjnego uzupełniły wiedzę u seniorów w obszarze współczesnych narzędzi informatycznych i radzenia sobie z nimi w codziennym życiu. Całość tego etapu realizacji projektu została uzupełniona o warsztaty fotograficzne, które przełożyły się na wzmocnienie umiejętności wśród seniorów z zakresu obsługi cyfrowych aparatów fotograficznych.

Niezwykle dużą popularnością cieszyły się zajęcia ruchowe prowadzone przez fizjoterapeutów. Dodały one wiele pozytywnej i potrzebnej energii tej grupie społecznej. Dzięki nim wzrosła kondycja u seniorów, zaś wprowadzone elementy edukacyjne w zajęciach pozwoliły na trwałe kontynuowanie gimnastyki przez seniorów w zaciszu domowym lub w przestrzeni lokalnej.

Trafnym działaniem były również porady prawne świadczone przez prawników na rzecz społeczności lokalnej seniorów. Dzięki nim wiele osób starszych mogło skorzystać z profesjonalnego wparcia i doradztwa prawnego.

eMKA2Atrakcyjnym wydarzeniem podczas trwania projektu były wycieczki krajoznawcze do Warszawy i Krakowa. Seniorzy mieli możliwość odwiedzenia dwóch stolic Polski - tej dawnej i współczesnej, a wiedza o nich z kolei stanowiła element quizu organizowanego w ramach Senioriady - spotkania podsumowującego projekt. Miało ono formę zabawy i rywalizacji pomiędzy poszczególnymi Klubami. Konkurencji było wiele: śpiew, skecze, wystawy prac, kulinaria, pokazy gimnastyczne, etc. Komisja konkursowa dokonała ocen seniorów i nagrodziła zwycięzców. Spotkanie to uwieczniło projekt i było okazją do wspólnej integracji uczestników projektu.

Pan Stanisław Baska - na co dzień prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK - mówi o projekcie: Była to wyjątkowo cenna inicjatywa na rzecz seniorów z Gmin Pysznica, Baranów Sandomierski, Gorzyce oraz Koprzywnica. Dla Fundacji przyniosła ona wiele pozytywnych doświadczeń związanych z wdrażaniem inicjatyw na rzecz tej grupy społecznej. Chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt za wkład włożony w jego realizację. Szczególnie podziękowania należą się dla liderów Klubów w poszczególnych miejscowościach - dla Pana Eugeniusza Durdy z Suchorzowa, Pani Alicji Stępień z Koprzywnicy, Krystyny Gozdyry z Gorzyc, Jolanty Powęska z Jastkowic - bez ich pracy nie byłaby możliwa realizacja tak intensywnych działań. Bez ich udziału nie byłaby możliwość skupienia  wokół idei MKA innych osób, w tym młodych wolontariuszy, którzy pomagali zrealizować tak szerokie wsparcie dla aktywnych seniorów. Zadowolenie uczestniczących w projekcie osób starszych można wyczytać z ich twarzy patrząc, jak zafascynowanie możliwością wzajemnego spotkania się i realizowania pasji w postaci chociażby robótek artystycznych. To nas umacnia w przekonaniu, że było warto!eMKA3