Lokalnie i formalnie – jak wdrażać inicjatywy Spotkanie informacyjne

Kategoria: FIO - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne
Opublikowano: poniedziałek, 22, wrzesień 2014 11:01
Odsłony: 1121

W nawiązaniu do założeń projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że w dniu 26 września w Tarnobrzegu o godz. 16.00 w Sali narad Powiatu Tarnobrzeskiego (ul. 1 Maja 4) oraz 3 października w Ropczycach o godz. 16.00 w Sali narad Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego (ul. Konopnickiej 5) odbędzie się spotkanie informacyjne.

Adresatami spotkania są Realizatorzy inicjatyw finansowanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne zlokalizowanych na obszarze powiatów: stalowowolski, tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski, ropczycko – sędziszowski. Realizatorzy mogą wybrać miejsce spotkania w zależności od czasu i dogodności przyjazdu. Obecność na spotkaniu przedstawicieli instytucji/podmiotu/grupy nieformalnej (maksymalnie 3 osób) jest obowiązkowa.

Spotkanie dotyczy założeń formalnych związanych z wdrażaniem inicjatyw. 

Dopuszczone jest wzięcie udziału w spotkaniu w innym terminie, które nie obejmuje powiatu, na którym dana inicjatywa jest realizowana - wówczas taką obecność należy zgłosić do Operatora organizującego spotkanie informacyjno-szkoleniowe.