Wyniki w konkursie Akademii Aktywnych Obywateli - Inicjatywy Podkarpackie - nabór 1/2014 - ocena formalna

Wyniki w konkursie Akademii Aktywnych Obywateli - Inicjatywy Podkarpackie - nabór 1/2014

dostępne na portalu www.lokalneinicjatywy.pl, w zakładce PROJEKTY, FIO