ASOS - Seniorzy w akcji

Seniorzy w akcji

Międzypokoleniowe Kluby Aktywności (MKA) to nowy projekt Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Projekt obejmuje utworzenie 4 klubów aktywności, które uaktywniać będą seniorów i młodzieżowych wolontariuszy.

Na wdrożenie klubów Fundacja uzyskała dotację w kwocie 120 PLN w otwartym konkursie ofert, zajmując  15 miejsce rankingowe wśród 200 projektów wybranych do dofinansowania  z listy ponad 2500 złożonych wniosków. Projekt realizowany będzie w ramach rządowego programu Aktywność Społeczna Osób Starszych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i fundacyjnego programu „Młodzi gniewni dla nas pewni”, rozwijając naszą akcję eMKA (Młodzieżowe Kluby Aktywności) oraz Klub Wolontariusza FFL SMK.

Już niedługo ogłosimy listę gmin i organizacji, z którymi w partnerstwie wdrożymy ten innowacyjny i potrzebny w naszym regionie projekt.

Opracował:

Stanisław Baska - Koordynator projektu