"Miasto Młodych Artystów - Super Wolontriusz"

Kategoria: "Miasto Młodych Artystów - Super Wolontariusz"
Opublikowano: niedziela, 05, maj 2013 00:07
Odsłony: 1417

"Miasto Młodych Artystów - Super Wolontariusz". Ten projekt wzmacnia działania wolontariuszy w czasie Festiwalu Miasto Młodych Artystów 22 czerwca w Sandomierzu. W ramach tego projektu zamierzamy:

Maj:

promocja projektu i rekrutacja uczestników.
Czerwiec:

organizacja Namiotu Spotkań dla 30 uczestników projektu i 20 wolontariuszy z Centrum Wolontariatu z Kraśnika podczas fundacyjnego wydarzenia "Miasto Młodych Artystów"; namiot Spotkań będzie funkcjonował przez weekend i będzie miejscem integracji, wymiany dobry praktyk oraz prezentacji różnych form aktywności społecznej młodzieży.
rozdanie Kart Aktywności Wolontariusza oraz udział wolontariuszy w grze miejskiej pt. "Super Wolontariusz", zrealizowanej podczas wydarzenia "Miasto Młodych Artystów",
multimedialna publiczna prezentacja przebiegu gry ukazana w "Oknie Aktywności" zorganizowanym na scenie artystycznej podczas wydarzenia "Miasto Młodych Artystów",
uroczyste podsumowanie gry miejskiej: rozdanie złotych, srebrnych i brązowych odznaczeń dla "Super Wolontariusza", podziękowań i nagród dla wszystkich wolontariuszy (m.in. koszulek z napisem "Super Wolontariusz" lub "Wolontariat jest super"), podsumowanie "Okna Aktywności"- wręczenie "platynowego" odznaczenia dla najlepszej wolontarystycznej prezentacji,
stworzenie systemu komunikowania się pomiędzy uczestnikami projektu za pośrednictwem strony fanpage facebook oraz strony "Miasto Młodych Artystów".
Lipiec:

zebranie materiałów, dokumentujących działania związane z "Namiotem Spotkań", grą miejską dla wolontariuszy, "Oknem Aktywności" oraz uroczystym podsumowaniem gry "Super Wolontariusz" (dobre praktyki, opisy scenariuszy, Karty Aktywności Wolontariusza, filmy, fotografie etc)
Sierpień:

zamieszczenie materiałów z przebiegu projektu oraz opublikowanie scenariusza gry miejskiej "Super Wolontariusz" na stronie fanpage facebook, stronie wydarzenia "Miasto Młodych Artystów" oraz stronach Fundacji i partnerów.
Wrzesień:

udział 30 wolontariuszy z terenu 3 powiatów w szkoleniu dotyczącym formalizacji i prawnych aspektów wolontariatu, przeprowadzonym w Sandomierzu przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu z Kraśnika (ponadto na spotkaniu - analiza gry miejskiej "Super Wolontariusz", podsumowanie i wnioski końcowe),
finalizacja projektu - przygotowanie materiałów formalizujących powstanie Centrum Wolontariatu funkcjonujące przy Fundacji FFL SMK (udostępnienie tych materiałów innym partnerom, zamieszczenie ich na stronie wydarzenia "Miasto Młodych Artystów" oraz na stronach Fundacji i partnerów).
Miło nam poinformować, iż projekt opracowany i koordynowany przez p. Martę Szpyrę, jest dla niej i dla naszej Fundacji pierwszym projektem realizowanym we współpracy.