Mapa 4 NGO

Fundacja Fundusz Lokalny SMK została laureatem ogólnopolskiego konkursugrantowego "Nowe Technologie Lokalnie "Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt wspierany jest m.in. środkami przekazanymi przez Fundację Billa i Melindy Gates.

Z przeszło 70 wniosków zgłoszonych do ogólnopolskiego konkursu grantowego "Nowe Technologie Lokalnie", Komisja wybrała najlepszą dziesiątkę, w której znalazła się również Fundacja Fundusz Lokalny SMK. W konkursie ubiegać się można było o 10 000 PLN na dofinansowanie inicjatyw z obszaru wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Środki zostaną w całości wykorzystane na realizację zwycięskiego projektu "Mapa 4 NGO".

W ramach realizacji Projektu utworzona zostanie mapa ilustrująca aktywność organizacji pozarządowych z terenu powiatów: stalowowolskiego, sandomierskiego oraz tarnobrzeskiego. Nasz cel to przede wszystkim zgromadzenie i publikacja obszernej bazy kontaktowej do organizacji dostępnej dla wszystkich zainteresowanych oraz uruchomienie tablicy ogłoszeń przeznaczonej na informacje społeczne. Projekt ponadto przewiduje doradztwo oraz szkolenia komputerowe podnoszące umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami z zakresu technologii ICT (poczta elektroniczna, komunikatory, korzystanie z mediów społecznościowych).

"Projekt zwiększy na pewno dostęp do zasobów partnerów (np. wiedzy eksperckiej, wolontariuszy), umożliwi łatwiejsze podejmowanie nowych inicjatyw realizowanych w partnerstwach ale także może stać się istotnym elementem współpracy organizacji pozarządowych z samorządem. Umożliwi m.in. efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych poprzez lepsze dotarcie do grup docelowych ze spójna ofertą" - mówi Krzysztof Kukiełka, autor projektu.

Projekt "Mapa 4 NGO" realizowany będzie od marca do końca kwietnia, we współpracy z takimi gminami jak: Klimontów, Baranów Sandomierski, Pysznica, Zaleszany. Mamy nadzieję, że z nowego narzędzia informacyjnego skorzystają również pozostałe samorządy z naszego regionu.