Konkurs "Obywatelu, tak działaj!"

Kategoria: Konkurs "Obywatelu..."
Opublikowano: sobota, 01, czerwiec 2013 00:52
Odsłony: 1227

Fundacja Fundusz Lokalny SMK informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu "Obywatelu, tak działaj!" nastąpi 22 VI 2013 w Sandomierzu podczas Festiwalu Miasto Młodych Artystów (szczegółowy program Festiwalu: www.miastomlodychartystow.pl). Wyniki zostaną również opublikowane na stronie Organizatora oraz w mediach.

Przypominamy, iż celem konkursu jest przede wszystkim:

- budowanie przekonania, że podstawą rozwoju jest jak najszersza współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi,

- promocja postaw obywatelskich wśród społeczności, organizacji oraz administracji publicznej,

- gromadzenie dobrych praktyk, ich upowszechnianie i zachęcanie do wykorzystania.

Nagroda przyznawana jest za umiejętność stosowania i upowszechniania narzędzi prawnych, które służą budowaniu kapitału społecznego.

Nagrodzone zostaną:

1. inicjatywy rozwijające współpracę władz, obywateli i ich organizacji w gminach na rzecz dobra wspólnego;

2. efektywne działania obywatelskie na rzecz realizacji zadań publicznych lub dla dobra wspólnego;

3. nowatorskie inicjatywy oraz działania na rzecz koordynacji, harmonizacji lub wspólnej realizacji zadań publicznych;

4. projekty zwiększające udział obywateli w realizacji zadań publicznych i w działalności samorządu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonymi inicjatywami i upowszechniania ich w swoich społecznościach i wspólnotach.