Artykuły

Szkolenie "Prawo a turystyka"

Kategoria: Artykuły
Opublikowano: środa, 16, styczeń 2013 01:05
Odsłony: 1181

W dniu 30 listopada w Obrazowie odbyło się szkolenie FFL SMK dotyczące prawnych aspektów turystyki. Wśród poruszanych tematów były m.in. prawo a rozwijanie aktywności turystycznej na terenach wiejskich, prawne aspekty przewodnictwa turystycznego w kontekście m.in. propozycji ustawy deregulacyjnej, przykłady umów zawieranych przez przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie z klientami i kontrahentami oraz niedozwolone postanowienia umowne w turystyce. Wśród uczestników dużą grupę stanowili członkowie Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego.