Artykuły

NSA: informacja publiczna a maile urzędników

Kategoria: Artykuły
Opublikowano: niedziela, 25, listopad 2012 22:44
Odsłony: 1129

Niedawno niektóre duże, ogólnopolskie gazety ogłosiły, że NSA orzekł, że zawartość poczty elektronicznej urzędników nie jest informacją publiczną. Warto jednak zauważyć, że sprawa nie jest jeszcze zamknięta, wniosek, jaki wysnuli dziennikarze - powierzchowny, a samo uzasadnienie wyroku, jakie podało NSA - dyskusyjne.

W grudniu 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację Stowarzyszeniu Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, stwierdzając, że korespondencja członków Rady Ministrów i ich asystentów w sprawie ustalenia treści przepisów prawa jest informacją publiczną (sygn. II SAB/Wa 260/11). Wyrok dotyczył wniosku o udostępnienie informacji publicznej skierowanego przez Stowarzyszenie do Premiera, Ministerstwa Skarbu Państwa i Prokuratorii Generalnej.  Zarówno Ministerstwo, jak i Prokuratoria udostępniły żądane informacje. Premier nie odpowiedział na to pytanie, więc Stowarzyszenie wystąpiło do WSA w Warszawie ze skargą na bezczynność. Premier złożył jednak kasację do NSA. Dotyczyła ona nie kwestii czy te dane są informacją publiczną czy też nie, gdyż także Premier uznał to za oczywiste, ale podstawą do zaskarżenia wyroku było to, że Premier nie może zostać zobowiązany do udostępniania informacji publicznej, którą wytworzyli inni ministrowie.

Co tak naprawdę rozstrzygnął NSA? (choć dziennikarze, m.in. „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej", ogłosili już światu, że „maile urzędników to nie informacja publiczna”?

Jak stwierdza SLLGO: „Jakość wyroku NSA o sygnaturze I OSK 666/12  będzie rzutowała na kolejne orzecznictwo i kolejni sędziowie będą się na niego powoływać. Tym bardziej przykre jest, że jest to wyrok tak bardzo odbiegający od norm prawa postępowania przed sądami administracyjnymi i konstytucyjnej zasady jawności.” Więcej na stronie SLLGO.

***

We "Wspólnocie" z 5 października 2012 r. pisano krytycznie o drugiej sprawie dotyczącej udostępnienia  informacji o korespondencji urzędników, w której NSA także uchylił rozstrzygnięcie sądu I instancji. 

źródło:http://www.informacjapubliczna.org.pl