Artykuły

Powiadomienie o referendum lokalnym: wyrok WSA.

Jednym z wymogów, jakie powinni spełnić inicjatorzy referendum lokalnego, jest powiadomienie (na swój koszt) mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego o przedmiocie zamierzonego referendum. Więcej na portalu ngo.pl.