Artykuły

Nagroda Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.

Przyznawana jest w trzech kategoriach:

  1. Wspólnota Obywatelska – dla gmin i powiatów, które w najszerszym stopniu umożliwią swym mieszkańcom uczestnictwo w realizacji zadań publicznych;
  2. Partnerstwo Samorządów – dla jednostek samorządu, które będą ze sobą najefektywniej współpracować i wykształcą wzory działań dla innych;
  3. Obywatelska Inicjatywa Lokalna – dla organizacji obywatelskich lub poszczególnych osób, które w szczególny sposób zasłużą się w pracy na rzecz dobra wspólnego.

Uroczyste wręczenie Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywa 
się w maju każdego roku przy okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Nagroda Obywatelska przyznawana jest za najwybitniejsze osiągnięcia wybrane wśród działań zamieszczonych na Witrynie Obywatelskiej, która ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia witryny i zapoznania się z dobrymi praktykami.