AKTUALNOŚCI

Działaj Lokalnie

Program  „Działaj Lokalnie”  to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (więcej o realizatorze: www.filantropia.org.pl). Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. Od stycznia 2015 trwa IX edycja programu. W pierwszej rundzie konkursów Grantowych 58 Ośrodków Działaj Lokalnie przyznało dotacje dla 827 organizacji lokalnych, obejmując swoim zasięgiem 551 gmin na terenie Polski. W 2016 roku Komisja Selekcyjna w procesie otwartego naboru wybrała kolejne 5 Ośrodków Działaj Lokalnie, które dołączyły do Sieci oraz po raz pierwszy w historii Programu 4 Ośrodki Afiliowane, które włączone do Sieci ODL w oparciu o standardy Programu przyznają dotacje z własnych środków. Od 2016 roku Sieć ODL liczy 67 organizacji i obejmuje swoim zasięgiem 618 gmin na terenie Polski.  W drugiej rundzie konkursów grantowych w 2016 roku przyznano dotacje 897 organizacjom. Łączna kwota dotacji w IX edycji Programu wyniosła 6.100.000  zł.

więcej o programie: www.dzialajlokalnie.pl