Rekrutacja na Szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse!

rownaszansePolska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rekrutację na Szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu „Równać Szanse”.

Szkolenie zaplanowane na 3 – 9 lipca 2016 r. w Warszawie, skierowane jest do uczestników projektów zrealizowanych w ramach Regionalnego lub Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego edycji 2014. 

Celem szkolenia będzie rozwijanie wśród uczestników szkolenia kompetencji liderskich oraz umiejętności tworzenia i skutecznej realizacji lokalnych działań na rzecz młodzieży. 

Informacja pochodzi ze strony programu gdzie znajduje się więcej szczegółów.