Ogłoszenie wyników Konkursu "Działaj Lokalnie" VIII 2013

27.05.2013 r. w Sali Narad Rady Powiatu Tarnobrzeskiego odbyło się zebranie Lokalnej Komisji Grantowej oceniającej wnioski złożone w ramach Programu "Działaj Lokalnie" VIII.

Na konkurs wpłynęło 20 wniosków, do oceny merytorycznej skierowano 19 z nich, a 11 rekomendowano do dofinansowania na łączną kwotę 55 000 PLN.
Komisja w składzie: Elwira Żmuda, Damian Zakrzewski, Edyta Sobiecka, Zdzisław Janeczko, Elżbieta Głaz, Wiesława Skowrońska rekomendowała do dofinansowania następujące projekty:...

Aleja Zasłużonych Lokalnie - Inicjatywna Grupa Obywatelska „Pamięć”
    Smacznie zdrowo kolorowo – Zaleszański przysmak 2013 - Ludowy Uniwersytet Zaleszański
    Apetyt na aktywne życie - Grupa nieformalna  "DOM" w Nowej Dębie
    Pikniki i warsztaty kulinarne „Z tradycją i historią” - Grupa nieformalna "Smaliszowie"
    Małe, a piękne i aktywne  - Sebastian  Jesiołowski (Inicjatywa DL)
    Widziane z bliska i z daleka - Rada sołecka sołectwa Chłopska Wola
    Czas na aktywność, czas na nasze pasje - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica
    Odpoczynek na świeżym powietrzu najskuteczniejszą formą relaksu - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Turbi "Pomocna Dłoń"
    Pobudzenie aktywności sąsiedzkiej - budowa placu zabaw - Mieszkańcy ul. Kościuszki/ Stowarzyszenie ARKADIA
    Biesiada Uliczna pod Lipami 2013 - Mieszkańcy ul. Okulickiego i Ogrodowej/ Stowarzyszenie ARKADIA
    Noc Świętojańska - kultywowanie zapomnianej tradycji - Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Turbi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożenie wniosków. Żałujemy, że środki, którymi dysponuje nasz Ośrodek DL nie pozwalają na realizację każdego z projektów. Wzorem roku poprzedniego w miarę posiadanych możliwości udzielimy pomocy doradczej wszystkim złożonym inicjatywom.


Gratulujemy wszystkim organizacjom, grupom nieformalnym i inicjatywom DL, których projekty zostały ocenione najwyżej. Do każdego wnioskodawcy wyślemy wiadomość mailową dotyczącą wskazanej przez Komisję Konkursową zmiany budżetu i/lub uwag merytorycznych.

Podpisanie umów pomiędzy Fundacją Fundusz Lokalny SMK (ODL Zbydniów) a Beneficjentami Programu nastąpi w pierwszej połowie czerwca podczas sesji Rad poszczególnych Gmin.