Młodzi i Gniewni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naszymi celami operacyjnymi programu "Młodzi Gniewni dla nas pewni" są:
- wzmacnianie istniejących inicjatyw partnerskich, które są najlepiej realizowane m.in. poprzez dofinansowanie funkcjonujących klubów eMKA, granty rozwojowe dla liderów młodzieżowych i pracowników młodzieżowych,
- rozwijanie, kreowanie i promowanie najlepszych organizacji młodzieżowych takich jak: samorządy uczniowskie i młodzieżowe rady gmin.
- włączanie do Partnerstwa nowych instytucji i osób deklarujących działania zbieżne z misją Funduszu Lokalnego poprzez utworzenie funduszu wieczystego finansującego inicjatywy młodzieżowe,
- stworzenie ścisłej zależności pomiędzy prowadzonymi akcjami, ich wzajemnym uzupełnianiu się, tak aby zapewnić kompleksowość działań (pomysł  wsparcie  rozwój inicjatywy).

Program realizowany jest poprzez następujące akcje:

1. Akcja „Wygraj w Tysiąca” obejmuje dofinansowanie kwotą 1 tys. PLN inicjatyw min. 4-osobowych grup młodzieżowych, rozwijających ich zainteresowania, pasje, pomysły, uczących.

2. Akcja Lider i Opiekun  program grantów rozwojowych, który obejmuje liderów młodzieżowych (13-25 lat) oraz animatorów pracy z młodzieżą i opiekunów samorządów szkolnych, którzy w poprzednich edycjach Programu aktywnie uczestniczyli choćby w jednej Akcji. Ze środków Programu w 2011 r. wdrożono 5 grantów rozwojowych. ...

 

3. Akcja eMKA  czyli Młodzieżowe Kluby Aktywności pozwala na dofinansowywanie inicjatyw związanych z zagospodarowywaniem miejsc spotkań młodzieży (świetlice, pomieszczenia, kluby), które pozwalają na organizacje spotkań i własnych, niezależnych działań młodzieży. W ramach Programu dofinansowane są zarówno istniejące kluby eMKA jak i tworzenie zupełnie nowych klubów.

4. Akcja Samorząd to Ja to działanie wspierające samorządy uczniowskie oraz młodzieżowe rady gmin. W ramach II edycji Programu odbył się II Sejmik Samorządów Uczniowskich. Dokonano wyboru najlepszej inicjatywy społecznej samorządu uczniowskiego, opiekunowie SU wybrali swojego łącznika między SU a Zespołem Programowym, ustalono konieczność koordynacji działań np. w zakresie terminów wyborów nowych SU czy współpracy przy redagowaniu gazetek szkolnych (wspólna gazetka internetowa).

5. Akcja Debaty Publiczne Młodzi Gniewni dla Nas Pewni to organizacja wspólnych spotkań liderów organizacji i inicjatyw młodzieżowych oraz młodzieży  uczestników akcji, mającą za cel zarówno ocena podejmowanych działań ale też analiza warunków finansowania i wsparcia, jakie oferują lokalne instytucje (samorządy, szkoły, organizacje, etc.) dla rozwoju aktywności młodzieży. Spotkania mają formę posiedzeń Rady Partnerstwa, jak i formę publicznego podsumowania projektu, z prezentacjami projektów, dyskusją, zabawą.

6. Festiwal Miasto Młodych Arystów - przestrzeń poswięcona dla młodych lokalnych artystów. Festiwal ma na celu promocje uzdolnionej arystycznie młodzieży. Obszary promowane w ramach Festiwalu to: literatura, muzyka, teatr, taniec, fotografia, film oraz malarstwo.

Zapraszamy do współrealizacji Programu.