Stypendium w ramach II Festiwalu Miasto Młodych Artystów 2014 - wyniki

Jesteśmy dumni poinformować Państwa o wynikach Komisji Stypendialnej w ramach Festiwalu Miasto Młodych Artystów. Posiedzenie komisji odbyło się 28.07.2014 w Gościńcu Koćmierzów, celem spotkania było wyłonienie trzech artystycznych talentów spośród ośmiu uzdolnionych młodych osób nominowanych do stypendium w ramach Festiwalu.

Analizy wniosków dokonała komisja w składzie:

- Sebastian Nabrzeski – Sekretarz Gminy Zaleszany,
- Wiesława Skowrońska – Redaktor Naczelna Tygodnika Nadwiślańskiego,
- Ewa Skowrońska – studentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
- Krzysztof Jarosz – dziennikarz TP Odział Kielce,
- Elżbieta Ukraińska – przewodnicząca komisji literackiej – podczas Festiwalu Miasto Młodych Artystów,
- Magdalena Gach – Sekretarz Komisji,
- Dominika Latańska – stażystka Fundacji Fundusz Lokalny SMK.

Stypendium za dotychczasowe dokonania i talent w kwocie 3 500 zł, II edycji Festiwalu Miasto Młodych Artystów zostało przyznane:

- Przemysław Falarz – uzdolniony plastycznie, mieszkaniec w Ślęzaki, miejscowości położonej na terenie gminy Baranów Sandomierski,
- Katarzyna Góras – młoda, zdolna i pięknie śpiewająca mieszkanka Linowa, gmina Zawichost,
- Alicja Cichoń – wirtuoz słowa pisanego, z darem logicznego myślenia wygrała w dziedzinie literackiej, mieszkanka Klimontowa.

Ponadto Komisja miała za zadanie zarekomendować do Programu Stypendialnego AGRAFKA – stypendium również artystyczne, dwóch kandydatów spośród pięciu nadesłanych wniosków, rekomendację dostali:

- Piotr Żurawski oraz Paweł Żurawski – uzdolnieni artystycznie – gra na akordeonie i śpiew oraz z nauk ścisłych, bracia mieszkają w Turbi, Gmina Zaleszany.

Laureatom życzymy sukcesów, oraz mamy nadzieję ze wygrane stypendium w kwocie 3 500 zł przyniesie rezultaty i pomoże w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.

Fundacja Fundusz Lokalny SMK