AKTUALNOŚCI

Rekomendacje 2017 - Program Stypendiów Pomostowych

logoRekomendacje Fundacji Fundusz Lokalny SMK niezbędne do ubiegania się o stypendium z Programu Stypendiów Pomostowych  na I rok studiów otrzymali:

1. Alicja Cichoń
2. Paulina Sabo
3. Dominika Sarzyńska
4. Mateusz Borkowski

Kandydatów do otrzymania stypendium przypominamy o harmonogramie:

  • 18 sierpnia - złożenie wniosku o udzielenie stypendium do FEP
  • 25 sierpnia - złożenie do Fundacji Fundusz Lokalny SMK kompletu dokumentów
  • 1 września - Fundacja Fundusz Lokalny SMK przekazuje dokumentację do FEP w Łodzi
  • do 9 października 2017 r. ogłoszenie listy stypendystów 2017/2018

Jednocześnie informujemy, iż ostateczne udzielenie rekomendacji uzależnione będzie od zawiązania przez Fundację lokalnych grup sponsorskich współfinansujących fundusz stypendialny Fundacji.

opr.
Stanisław Baska