AKTUALNOŚCI

Stypendia Pomostowe

Program, którego operatorem jest Fundacja Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi pozwolił naszej Fundacji (Lokalna Organizacja Stypendialna) przyznać w 2014  r. 7 stypendiów pomostowych każde w kweście 5 tys. złotych. Fundacja, lokalnie współpracuje z 6 grupami sponsorskimi, które skupiają ok. 50 osób fizycznych współfinansujących stypendia. Na podstawie raportu FEP Fundacja w okresie trwania programu przyznała najwięcej stypendiów (blisko 120) z innych lokalnych organizacji stypendialnych.

 

Sponsorzy finansujący stypendia pomostowe Edycja 2013-2014 (wkład własny):

·         Lokalna Grupa Sponsorska Nowa Dęba, Jan Flis, radny, Kazimierz Skimina, radny, Serafin Wojciech, radny,, Helena Tłusty, radna,, Krzysztof Sałek, radny, Zygmunt Żołądź, zastępca burmistrz,, Wiesław Ordon, burmistrz (szef grupy)

·         Lokalna Grupa Sponsorska Zaleszany: SMK "Wolni od Uzależnień", Sebastian Nabrzeski (szef grupy), Andrzej Karaś, Lucjan Idec, Wiktor Przybysz, Robert Bąk

·         Lokalna Grupa Sponsorska Klimontów 1: Ewa Gajewska, Andrzej Zimnicki, Mirosław Szeląg, Edyta Michta, Sylwia Burczyńska, Elżbieta Mazur, Ryszard Bień (szef grupy), Danuta Potocka, Piotr Lipiec, Marek Bargiel, Anna Sobolewska

·         Lokalna Grupa Sponsorska Klimontów 2 – pracownicy i nauczyciele Zespołu Szkół

·         Lokalna Grupa Sponsorska Baranów Sandomierski: Kazimierz Idzik, Jacek Hynowski (szef grupy)

 

·         Lokalna Grupa Sponsorska Samborzec: Agnieszka Rzepka, Witold Stefaniak, Stanisław Baska