Magdalena Pruś - Rada Fundacji

MAGDALENA PRUŚ

Zamieszkała w Baranowie Sandomierskim, lat 26, stan cywilny: zamężna. Ukończyła  studia magisterskie na kierunku biologia środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim.  Aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego gminy Baranów Sandomierski.

Jako Sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Baranowa Sandomierskiego Arkadia aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach  realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach środków pochodzących z dotacji  zewnętrznych. Aktywnie włącza się w akcje społeczne realizowane na rzecz mieszkańców gminy Baranów Sandomierski i okolic m.in. Akcja Szlachetna Paczka.