Lucjan Idec - Rada Fundacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCJAN IDEC - Zastępca Przewodniczącego - do roku 2014

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku pedagogika. Ukończył również studia podyplomowe o kierunku Organizacja Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Od 2006 roku prezes Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Wolni Od Uzależnień.  Uczestniczył w realizacji w realizacji projektów w ramach programów tj:
- Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, 
- Dyplom z Marzeń Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości,
- Lokalne Partnerstwa PAFW Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, 
- Powódź pomagamy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce,
W w/w projektach pełnił funkcję koordynatora, specjalisty ds. monitoringu oraz trenera. Obecnie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach, kurator społeczny Wydziału Karnego przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli, przewodniczący Rady Pożytku Publicznego w Gminie Zaleszany, przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zaleszany oraz członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaleszanach.