Genofewa Samołyk - Rada Fundacji

GENOWEFA SAMOŁYK - Przewodnicząca - do roku 2014

Tytuł mgr inż. chemika uzyskała na AGH w Krakowie. Ukończyła również Studium Pedagogiczne przy tej uczelni oraz studia podyplomowe matematyki z informatyką na WSP w Kielcach, a w zakresie zarządzania instytucją oświatową na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Jest dyrektorem Gimnazjum w Zbydniowie. Zgromadziła wokół siebie silny zespół nauczycieli i przyjaciół Gimnazjum. Pozyskując środki pozabudżetowe stworzyli razem muzeum izbę regionalną oraz Gminne Centrum Informacji oraz doskonałą bazę do realizacji zadań dydaktycznych i rozwijających pasje młodzieży. Posiada doświadczenie w realizacji projektów i prowadzeniu działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jest członkiem Rady Forum Mieszkańców Wsi ?Sanłęg? LGD, a także Fundatorem i przewodniczącą Rady Fundacji Fundusz Lokalny "SMK". W latach 2007-2010 była zastępcą Wójta Gminy Zaleszany. Posiada duże doświadczenie i wiedzę w dziedzinie funkcjonowania oświaty oraz pracy w samorządzie.