Tomasz Pruś - Zarząd

TOMASZ PRUŚ

Absolwent Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania na wydziale Administracyjno-Informatycznym o specjalności Systemy i sieci Komputerowe, studia podyplomowe na wydziale Informatyki Stosowanej o specjalności Inżynieria Komputerowa i Multimedialna. Pracuje jako Starszy specjalista ds. Informatyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim oraz w firmie HLG Sp. Z.o.o. jako koordynator ds. rozwoju sieci.

 W 2005 roku rozpoczął informatyzację gminy poprzez pilotażowy projekt budowy  nadajników HOT-SPOT w Gminie następnie w 2009r pozyskał dofinansowanie na budowę kompleksowej ?Gminnej Sieci Komputerowej? na obszarze całej gminy w ramach projektu ponad 200 rodzin otrzymało darmowy dostęp do Internetu i sprzęt komputerowy, ponadto w centrach miejscowości uruchomiono HOT-SPOTy. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uznała ten projekt za jeden z najlepiej przeprowadzonych w kraju i wytypowała go do reprezentowania polski na międzynarodowych targach informatycznych CeBIT 2013 w Hanowerze.  Od kilku lat pozyskuje środki z funduszy europejskich między innymi projekt budowy kompleksowej sieć światłowodowej (FTTH) na obszarze gmin Nowa Dęba, Majdan Królewski, Baranów Sandomierski. Ponadto wiele wniosków RPO WP, PROW, POIG.  W 2010r Lider rejonu Baranów Sandomierski w akcji Szlachetna Paczka. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie Sandomierskim, Prezes Zarzadu Stowarzyszenia Arkadia.