Damian Zakrzewski - Zarząd

DAMIAN ZAKRZEWSKI

Z wykształcenia nauczyciel historii, studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i rozliczanie projektów finansowanych przez UE. Obecnie kieruje pracami biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu projektów rozwoju społecznego,

finansowanych ze środków: PROW na lata 2007-2013, PO FIO, PPWOW/Programu Integracji Społecznej,  Działaj Lokalnie Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Dyplom z Marzeń Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości. Realizator wielu projektów dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Bojanów Edukacja i Rozwój, Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Gwoźdźcu, Stowarzyszenia Kobiet Przedsiębiorczych z Lasek, Stowarzyszenia Rozwoju Społeczności Lokalnej Nadzieja oraz Lokalnej Grupy Działania.