Robert Bąk - Zarząd

ROBERT BĄK

Pracuje, jako pedagog szkolny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie. W roku 2002 ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ekspert ministerialny EFS POKL w obszarze oceny wniosków. Członek zarządu Stowarzyszenia Horyzont, członek Stowarzyszenia Ostoja, PZW oraz PZŁ.

Koordynował i administrował ponad 20-stoma projektami finansowanymi  z źródeł zagranicznych pomocowych i krajowych. Autor i współautor 14-stu publikacji oraz 2 albumów fotograficznych.  Organizator ponad 40- stu form wypoczynku dzieci i młodzieży (spływy kajakowe rzekami północnej Polski, obozy wędrowne, wycieczki rowerowe, wyjazdy zagraniczne, kolonie), w których udział wzięło ponad 4 tys. uczestników.