Stanisław Baska - Zarząd

STANISŁAW BASKA

ur. 1966, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, trener, moderator warsztatów i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego, rynku pracy,  inicjatyw młodzieżowych i społecznych. 

Członek organizacji młodzieżowych i stowarzyszeń rozwoju lokalnego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: planowanie i zarządzanie projektem, planowanie strategiczne, rynek pracy, komunikacja i partycypacja społeczna, partnerstwa lokalne, aktywizacja społeczności lokalnych i młodzieży.

 

W dotychczasowe doświadczenie zawodowe to: ponad 50 opracowanych projektów i wniosków aplikacyjnych, koordynacja ponad 20 projektów finansowanych ze środków krajowych, programów Unii Europejskiej i programów amerykańskich, koordynowanie prac nad 20 strategiami gmin, powiatów i regionów, publikacje z zakresu planowania i zarządzania projektem, komunikacji i partycypacji społecznej, podręczników dla osób bezrobotnych. 

Realizował porjekty i szkolenia dla takich programów i instytucji jak: ACDI / VOCA Warszawa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Ambasada Kanady w Polsce, Ambasada USA w Polsce, Departament Pracy USA, Fundacja FAPA, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Karpacka, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundusz SAPARD, Lando’Laeks, Local Government Partnership Program, Ministerstwo Rozwoju Międzynarodowego Wlk Brytanii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PFDiM, P-AFW, Program Młodzież UE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Phare (woj. Podkarpackie, małopolskie, lubelskie, lubuskie), Phare Acces, Phare Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego, Phare CBC Współpraca Przygraniczna, EFS (SPO RZL, PO KL), EFOiGR (Program Leader +), Bank Swiatowy (Konsultant Regionalny Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich), (FIO, ASOS. 

Aktualnie, od 2001 r. szef firmy szkoleniowej i doradczej Grupa Doradcza BAS, prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK, radny Gminy Samborzec, koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie przy FFL SMK. Więcej informacji: www.stachbas.pl