Do pobrania - materiały 2013

PRZEWODNIK
Podręcznik został sfinansowany w ramach projektu „Bez liderów się nie da”. Uwalnianie energii w społecznościach lokalnych realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W przewodniku m.in. o sztuce debatowania, przestroga przed debatowaniem oraz niezbędnik debatanta.

PREZENTACJA

Na temat debat przeprowadzonych przez Fundację Fundusz Lokalny SMK.

REGULAMIN

Regulamin debat 2013.