PROJEKTY

Fundacja Fundusz Lokalny SMK została laureatem ogólnopolskiego konkursugrantowego "Nowe Technologie Lokalnie "Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt wspierany jest m.in. środkami przekazanymi przez Fundację Billa i Melindy Gates.

W latach 2013-2015 Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce podjęła pracę nad stworzeniem przyjaznych dla organizacji pozarządowych narzędzi, które pozwoliłyby dokonać autoewaluacji organizacjom działającym na rzecz rozwoju kapitału społecznego. Efektem prac jest podręcznik BOX (Badanie Oddziaływania na Kapitał Społeczny) oraz powiązany z nim zestaw narzędzi badawczych.