PROJEKTY

Projekty realizowane we współpracy z Fundacją:

Projekt realizowany w ramach FUNDUSZ BIEŻĄCYCH INICJATYW; DLA ANIMATORÓW DOBRA WSPÓLNEGO REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU LOKALNE PARTNERSTWA POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI