O Programie - Prawo Dla Obywateli

Aktywność obywatelska przejawia się w działalności różnych wspólnot, przede wszystkim w działalności organizacji pozarządowych o charakterze obywatelskim, wspólnot lokalnych i samorządowych, a także nieformalnych grup i ruchów społecznych oraz w indywidualnej aktywności obywatelskiej – obejmującej aktywne postawy i świadomość obywatelską. Zagwarantowanie powszechnego dostępu do informacji o obowiązującym prawie oraz zapewnienie osobom potrzebującym dostępu do pomocy prawnej, to obowiązki Państwa wobec obywateli. Brak systemowych rozwiązań w tym zakresie jest istotną przeszkodą w realizacji idei sprawnego i służebnego Państwa. Na terenie powiatu tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i sandomierskiego nie wiele jest instytucji świadczących bezpłatnie pomoc prawną dla obywateli w aspekcie praw obywatelskich czy też rozwiązań prawnych sprzyjających liderom w animacji aktywności lokalnej.

Czytaj więcej: O Programie - Prawo Dla Obywateli