Ośrodek Działaj Lokalnie FFL SMK - szósty rok działamy wspólnie

Dzialaj Lokalnie logo rgb„Ośrodek Działaj Lokalnie” przy Fundacji Fundusz Lokalny SMK wdrażany jest od 6 lat w ramach własnego programu „Lokalne Inicjatywy”. Jest on głównym filarem tego programu, bowiem oferuje całoroczne wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych i grup nieformalnych, które inicjują społecznościowe i animacyjne działania w małych wspólnotach i społecznościach (sołectwo, szkoła, parafia, organizacja społeczna, etc). ODL oferuje poza wsparciem doradczym i szkoleniowym również pomoc finansowa poprzez dotacje na wdrażanie inicjatyw opracowanych dla mieszkańców i z mieszkańcami wdrażanymi.

Czytaj więcej: Ośrodek Działaj Lokalnie FFL SMK - szósty rok działamy wspólnie

Małe, duże i ogromne marzenia - jak je spełnić? - o Programie Działaj Lokalnie słów kilka

Zapraszamy do krótkiego filmiku pokazującego działania, cele Programu Działaj Lokalnie. Przekrój historyczny oraz trochę statystki. 

Program Działaj Lokalnie

Program  „Działaj Lokalnie”  to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (więcej o realizatorze: www.filantropia.org.pl). Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Czytaj więcej: Program Działaj Lokalnie