Piotr Pastuła - Rada Fundacji

PIOTR PASTUŁA - Przewodniczący

11 grudnia 2014 r. w Kępie Zaleszańskim odbyło się V Posiedzenie Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Wśród podjętych uchwał m.in. dokonano wyboru nowych władz Fundacji.

Członek Stowarzyszenia "Wsparcie" z Nowej Dęby, współpracującego z SMK przy wdrażaniu "Działaj Lokalnie" oraz trener młodzieżowy w programie "Młodzi Gniewni dla Nas Pewni", laureat nagrody "Społecznik Roku", animator lokalny, Dyrektor Biura Lasowiackiej Grupy Działania (LGD).

Damian Laskowski - Rada Fundacji

Damian Laskowski - Zastępca Przewodniczącego

Należał do pierwszej grupy animatorów Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Wolni od Uzależnień, odpowiadał za Internet, komputery i materiały promocyjne. Uczestniczył przy realizacji takich projektów Stowarzyszenia jak: "Daleko, blisko - RAZEM - program współpracy pomiędzy organizacjami z Euroregionu Karpackiego", "Weekend w Zaleszanach ' program promocji usług agroturystycznych", "Młody Przedsiębiorca - program promocji inicjatyw wśród młodzieży gimnazjalnej", "Przegląd Zaleszański - redagowanie i wydawanie lokalnego kwartalnika społecznego stowarzyszenia". Aktualnie współwłaściciel firmy biznesowej o profilu produkcyjnym.

Lucjan Idec - Rada Fundacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCJAN IDEC - Zastępca Przewodniczącego - do roku 2014

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku pedagogika. Ukończył również studia podyplomowe o kierunku Organizacja Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Czytaj więcej: Lucjan Idec - Rada Fundacji

Genofewa Samołyk - Rada Fundacji

GENOWEFA SAMOŁYK - Przewodnicząca - do roku 2014

Tytuł mgr inż. chemika uzyskała na AGH w Krakowie. Ukończyła również Studium Pedagogiczne przy tej uczelni oraz studia podyplomowe matematyki z informatyką na WSP w Kielcach, a w zakresie zarządzania instytucją oświatową na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Czytaj więcej: Genofewa Samołyk - Rada Fundacji

Beata Kaczmarczyk - Rada Fundacji

BEATA KACZMARCZYK

Od 2006 roku związana jestem z organizacjami pozarządowymi, współtwórca Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Trześń.  Mam na koncie realizację kilku projektów oraz odbudowę popowodziową infrastruktury stowarzyszenia (min: kawiarenka internetowa, zaplecze kuchenne, wyposażenie remizy, ogródek Jordanowski).

Czytaj więcej: Beata Kaczmarczyk - Rada Fundacji