II kadencja zarządu

11 grudnia 2014 r. w Kępie Zaleszańskim odbyło się V Posiedzenie Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Wśród podjętych uchwał m.in. dokonano wyboru nowych władz Fundacji, a mianowicie:

Zarząd II Kadencji stanowią:

Damian Zakrzewski,

Tomasz Pruś,

Sylwester Idec,

Robert Bąk (wiceprezes),

Stanisław Baska (prezes).

 

 

Stanisław Baska - Zarząd

STANISŁAW BASKA

ur. 1966, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, trener, moderator warsztatów i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego, rynku pracy,  inicjatyw młodzieżowych i społecznych. 

Członek organizacji młodzieżowych i stowarzyszeń rozwoju lokalnego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: planowanie i zarządzanie projektem, planowanie strategiczne, rynek pracy, komunikacja i partycypacja społeczna, partnerstwa lokalne, aktywizacja społeczności lokalnych i młodzieży.

Czytaj więcej: Stanisław Baska - Zarząd

Robert Bąk - Zarząd

ROBERT BĄK

Pracuje, jako pedagog szkolny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie. W roku 2002 ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ekspert ministerialny EFS POKL w obszarze oceny wniosków. Członek zarządu Stowarzyszenia Horyzont, członek Stowarzyszenia Ostoja, PZW oraz PZŁ.

Czytaj więcej: Robert Bąk - Zarząd

Damian Zakrzewski - Zarząd

DAMIAN ZAKRZEWSKI

Z wykształcenia nauczyciel historii, studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i rozliczanie projektów finansowanych przez UE. Obecnie kieruje pracami biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu projektów rozwoju społecznego,

Czytaj więcej: Damian Zakrzewski - Zarząd

Tomasz Pruś - Zarząd

TOMASZ PRUŚ

Absolwent Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania na wydziale Administracyjno-Informatycznym o specjalności Systemy i sieci Komputerowe, studia podyplomowe na wydziale Informatyki Stosowanej o specjalności Inżynieria Komputerowa i Multimedialna. Pracuje jako Starszy specjalista ds. Informatyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim oraz w firmie HLG Sp. Z.o.o. jako koordynator ds. rozwoju sieci.

Czytaj więcej: Tomasz Pruś - Zarząd

Sylwester Idec - Zarząd

SYLWESTER IDEC

Ukończył studia na kierunku Ekonomia spec. Finanse Publiczne i Komercyjne na Katolickim Uniwersytecie Lubelski im. Jana Pawła II oraz studia podyplomowe o kierunku Rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W 2011 r. uzyskał Certyfikat Ministra Finansów RP uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czytaj więcej: Sylwester Idec - Zarząd