"Miasto Młodych Artystów - Super Wolontriusz"

"Miasto Młodych Artystów - Super Wolontariusz". Ten projekt wzmacnia działania wolontariuszy w czasie Festiwalu Miasto Młodych Artystów 22 czerwca w Sandomierzu. W ramach tego projektu zamierzamy:

Czytaj więcej: "Miasto Młodych Artystów - Super Wolontriusz"